הערות

התגובה יוצאת כjson | עובד רק מתוך מערכות התוכן
כתובת ראשית
https://ahavat-israel.net/api/phonebook/?
הוספת איש קשר
type=add&name=...&family=...&tel=...&phone=...&city=...

name= ~ שם פרטי של איש קשר
family= ~ שם משפחה של איש קשר
tel= ~ טלפון של איש קשר
phone= ~ פאלפון של איש קשר
city= ~ כתובת של איש קשר

הסרת איש קשר (לפי כל אחד מפרמטר או כל הפרמטרים)
type=remove&name=...&family=...&tel=...&phone=...&city=...

type=add ~ הוספת איש קשר
name= ~ שם פרטי של איש קשר
family= ~ שם משפחה של איש קשר
tel= ~ טלפון של איש קשר
phone= ~ פאלפון של איש קשר
city= ~ כתובת של איש קשר

רשימת כל אנשי הקשר
type=list