בס"ד
קו ניוד קווים|| || || || ||
מערכת לניוד קווים בין חברות סלולר. 0799333576