בס"ד
שעון ספירה לאחור|| || || || ||
במערכת, באמצעות המודול בעמוד המודולים תוכלו להגדיר ספירנ לאחור ולשמוע את הזמן הנותר דרך הטלפון. 0799275175