בס"ד
מערכת להמרת מטבע חוץ|| || || || ||
במערכת ניתן להקיש את סכום הכסף בכל מדינה ולשמוע את הסכום לאחר ההמרה במדינה השנייה וכן לשמוע את השער היציג. כמו"כ ניתן להגדיר דרך פאנל הניהול הטלפוני. המספר הוא 0799267701