בס"ד
המערכת הראשית|| || || || ||

המערכת הראשית מקבצת בתוכה את כל קווי התוכן שלנו וכן קבלת מספר אישי לכל מערכת, המלצה לחבר וכן דיווח על מספר שנחסם.

ניתן לקבל מספר אישי למערכת הנ"ל ע"י שליחת המספר למייל המערכת כפי שמופיע כאן