בס"ד
כיווץ שלוחה מלאה בivr2|| || || || ||
במערכת תוכלו לכווץ שלוחה שלמה כקובץ zip(ארכיון מכווץ) ולשומרו באותה השלוחה.0795373664