תרגום מכל שפה לכל שפה

הגדרת ראשונית
type=api
api_link=https://ahavat-israel.net/api/Translate/
הטקסט לתרגום(בכל שפה)
api_add_0=text=shalom
לאיזה שפה לתרגם(מצורפים כמה דוגמאות)

עברית
api_add_1=to=he
אנגלית
api_add_1=to=en
רוסית
api_add_1=to=ru
וכך הלאה כאשר כל שפה יש לציין את השפה ב2 האותיות הראשונות.
עד כאן כשרוצים להגדיר מראש מה ישמעו המאזינים.
להגדרה בבחירת המאזינים
api_add_0=panel_phone=yes
להגדרת הקלטה בזיהוי קולי (בעברית)
api_add_1=setup=voice
והודעת המערכת היא AI0050 (אנא הקליטו את הטקסט לתרגום ובסיום הקישו סולמית).
להגדרת הקלטה בהקלדת טקסט (בעברית)
api_add_1=setup=typing
והודעת המערכת היא AI0051 (אנא הקלידו על מקשי הטלפון את השפה אותה ברצונכם לתרגם כאשר בין אות לאות יש להקיש כוכבית. לרווח הקיש 0 וכוכבית. לסיום כל הטקסט הקישו סולמית).

כאן תגדירו בכל המקשים את השפות הרצויות לבחירת המאזינים, כאשר בין שפה לשפה יש לכתוב נקודה. (כמו בדוגמא)
api_add_2=language=ru.en.he.fr
בדוגמא כאן: מקש 0 וסולמית=רוסית, מקש 1 וסולמית=אנגלית, מקש 2 וסולמית=עברית, מקש 3 וסולמית=צרפתית.
הודעת המערכת של בחירת השפה היא AI0052 (אנא בחרו את השפה הרצוייה. לרוסית הקישו 1 וסולמית וכו....).

התיקייה אליה ללכת לאחר השמעת הנתונים כאשר בין שלוחה לשלוחה יש לכתוב / (לגישה מהתיקייה הראשית יש לכתוב בהתחלה /, לתיקיות תחת השלוחה הנוכחית בלי /) בהגדרה מראש
api_add_2=end_goto=/1234
או לנתק
api_add_2=end_goto=hangup

בבחירת המאזינים
api_add_3=end_goto=/1234
או לנתק
api_add_3=end_goto=hangup


הודעות מערכת (להעלאה דרך מעלה הקבצים בניהול המערכת {ניתן להעלות בכל סוגי סיומת הקבצים/הפורמטים}):

AI0008 = הטקסט לתרגום….

AI0009 = התרגום שיצא…

AI0050 = אנא הקליטו את הטקסט לתרגום ובסיום הקישו סולמית

AI0051 = אנא הקלידו על מקשי הטלפון את השפה אותה ברצונכם לתרגם כאשר בין אות לאות יש להקיש כוכבית. לרווח הקיש 0 וכוכבית. לסיום כל הטקסט הקישו סולמית

AI0052 = אנא בחרו את השפה הרצוייה

סגור