תרגום מכל שפה לכל שפה

הגדרת ראשונית
type=api
api_link=https://ahavat-israel.net/api/Translate/
הטקסט לתרגום(בכל שפה)
api_add_0=text=shalom
לאיזה שפה לתרגם(מצורפים כמה דוגמאות)

עברית
api_add_1=to=he
אנגלית
api_add_1=to=en
רוסית
api_add_1=to=ru
וכך הלאה כאשר כל שפה יש לציין את השפה ב2 האותיות הראשונות

התיקייה אליה ללכת לאחר השמעת הנתונים כאשר בין שלוחה לשלוחה יש לכתוב / (לגישה מהתיקייה הראשית יש לכתוב בהתחלה /, לתיקיות תחת השלוחה הנוכחית בלי /)
api_add_2=end_goto=/1234
או לנתק
api_add_2=end_goto=hangup

הודעות מערכת (להעלאה דרך מעלה הקבצים בניהול המערכת {ניתן להעלות בכל סוגי סיומת הקבצים/הפורמטים}):

AI0008 = הטקסט לתרגום….

AI0009 = התרגום שיצא…

סגור