תחזית מזג אוויר לאותו היום

הגדרת ראשונית
type=api
api_link=https://ahavat-israel.net/api/Weather/
העיר לתחזית(מה שמוצג כאן רק לדוגמא אבל ניתן לכתוב גם בעברית)
api_add_0=city=zefat
התיקייה אליה ללכת לאחר השמעת הנתונים כאשר בין שלוחה לשלוחה יש לכתוב / (לגישה מהתיקייה הראשית יש לכתוב בהתחלה /, לתיקיות תחת השלוחה הנוכחית בלי /)
api_add_1=end_goto=/1234
או לנתק
api_add_1=end_goto=hangup

הודעות מערכת (להעלאה דרך מעלה הקבצים בניהול המערכת {ניתן להעלות בכל סוגי סיומת הקבצים/הפורמטים}):

AI0010 = תחזית להיום

AI0011 = התחזית כעת…

AI0012 = נקודה…

AI0013 = תחזית מינימלית…

AI0014 = תחזית מקסימלית…

AI0015 = תחזית צפוייה… {מושמע במלל}

סגור