תחזית מזג אוויר לאותו היום

הגדרת ראשונית
type=api
api_link=https://ahavat-israel.net/api/Weather/
העיר לתחזית(מה שמוצג כאן רק לדוגמא אבל ניתן לכתוב גם בעברית)
api_add_0=city=צפת
עד כאן כשרוצים להגדיר מראש מה ישמעו המאזינים.

כאן להגדיר שהערים יהיו בבחירת המאזינים.
api_add_0=phone_panel=yes
כאן תגדירו את כל המקשים לערים הרצויות לבחירת המאזינים, כאשר בין עיר לעיר יש לכתוב נקודה. בערים עם רווח יש לכתוב %20 (כמו בדוגמא)
api_add_1=cities=צפת.בני%20ברק.ירושלים.עפולה
בדוגמא כאן: מקש 0 וסולמית=צפת, מקש 1 וסולמית=בני ברק, מקש 2 וסולמית=ירושלים, מקש 3 וסולמית=עפולה.
הודעת המערכת של בחירת העיר היא AI0053 (אנא בחרו את העיר הרצוייה. לצפת הקישו 1....).

התיקייה אליה ללכת לאחר השמעת הנתונים כאשר בין שלוחה לשלוחה יש לכתוב / (לגישה מהתיקייה הראשית יש לכתוב בהתחלה /, לתיקיות תחת השלוחה הנוכחית בלי /) בהגדרה מראש
api_add_1=end_goto=/1234
או לנתק
api_add_1=end_goto=hangup
בהגדרה לפי בחירת המאזינים
api_add_2=end_goto=/1234
או לנתק
api_add_2=end_goto=hangup

הודעות מערכת (להעלאה דרך מעלה הקבצים בניהול המערכת {ניתן להעלות בכל סוגי סיומת הקבצים/הפורמטים}):

AI0010 = תחזית להיום

AI0011 = התחזית כעת…

AI0012 = נקודה…

AI0013 = תחזית מינימלית…

AI0014 = תחזית מקסימלית…

AI0015 = תחזית צפוייה… {מושמע במלל}

AI0053 = אנא בחרו את העיר הרצוייה

סגור