זמני המראות ונחיתות נתב"ג

הגדרת ראשונית
type=api
api_link=https://ahavat-israel.net/api/BenGuryon/
departures=המראות | arrivals=נחיתות
api_add_0=type=departures/arrivals
מספר הטיסה הרצוי
api_add_1=nom=007
עד כאן בהגדרת מראש.

להגדרה לפי בחירת המאזינים
api_add_0=panel_phone=yes
התיקייה אליה ללכת לאחר השמעת הנתונים כאשר בין שלוחה לשלוחה יש לכתוב / (לגישה מהתיקייה הראשית יש לכתוב בהתחלה /, לתיקיות תחת השלוחה הנוכחית בלי /) בהגדרה מראש
api_add_2=end_goto=/1234
או לנתק
api_add_2=end_goto=hangup


בהגדרה לפי בחירת מאזין
api_add_1=end_goto=/1234
או לנתק
api_add_1=end_goto=hangup


התיקייה אליה ללכת במידה והנתונים שגויים כאשר בין שלוחה לשלוחה יש לכתוב / (לגישה מהתיקייה הראשית יש לכתוב בהתחלה /, לתיקיות תחת השלוחה הנוכחית בלי /) בהגדרה מראש
api_add_3=error_end_goto=/1234
או לנתק
api_add_3=error_end_goto=hangup

בהגדרה לפי בחירת מאזין
api_add_2=error_end_goto=/1234
או לנתק
api_add_2=error_end_goto=hangup

הודעות מערכת (להעלאה דרך מעלה הקבצים בניהול המערכת {ניתן להעלות בכל סוגי סיומת הקבצים/הפורמטים}):

AI0034 = מספר הטיסה המבוקש…

AI0035 = מווצא…

AI0036 = מספר טרמינל

AI0037 = דלפק

AI0038 = בידוק

AI0039 = המראה מתוכננת בשעה

AI0040 = המראה משוערת בשעה

AI0041 = סטטוס הטיסה

AI0042 = נחיתה מתוכננת בשעה

AI0043 = נחיתה משוערת בשעה

AI0044 = הנתונים שהוקשו שגויים

AI0057 = להמראות הקישו 1, לנחיתות הקישו 2.

AI0058 = אנא הקישו את מספר הטיסה ובסיום הקישו סולמית.

סגור