זמני היום בהלכה

הגדרת ראשונית
type=api
api_link=https://ahavat-israel.net/api/Zmanim/
העיר לזמנים(מה שמוצג כאן רק לדוגמא אבל ניתן לכתוב גם בעברית)
api_add_0=city=zefat
התיקייה אליה ללכת לאחר השמעת הנתונים כאשר בין שלוחה לשלוחה יש לכתוב / (לגישה מהתיקייה הראשית יש לכתוב בהתחלה /, לתיקיות תחת השלוחה הנוכחית בלי /)
api_add_1=end_goto=/1234
או לנתק
api_add_1=end_goto=hangup

הודעות מערכת (להעלאה דרך מעלה הקבצים בניהול המערכת {ניתן להעלות בכל סוגי סיומת הקבצים/הפורמטים}):

AI0016 = זמני היום לתאריך…

AI0017 = לעיר…

AI0018 = עלות השחר

AI0019 = זמן טלית ותפילין

AI0020 = זריחה מישורית

AI0021 = זריחה הנראית

AI0022 = סוף זמן קריאת שמע מגן אברהם

AI0023 = סוף זמן קריאת שמע הגרא

AI0024 = סוף זמן תפילה מגן אברהם

AI0025 = סוף זמן תפילה הגרא

AI0026 = חצות היום והלילה

AI0027 = מנחה גדולה

AI0028 = מנחה קטנה

AI0029 = פלג המנחה

AI0030 = שקיעה מישורית

AI0031 = שקיעה הנראית

AI0032 = צאת הכוכבים

AI0033 = צאת הכוכבים רבינו תם

סגור