המרת משפט לגימטריה

הגדרת ראשונית
type=api
api_link=https://ahavat-israel.net/api/Gematria/
מאיזה משפט להמיר (אפשר רק טקסט בעברית-הטקסט כאן רק בתור דוגמא)
api_add_0=text=menachem
התיקייה אליה ללכת לאחר השמעת הנתונים כאשר בין שלוחה לשלוחה יש לכתוב / (לגישה מהתיקייה הראשית יש לכתוב בהתחלה /, לתיקיות תחת השלוחה הנוכחית בלי /)
api_add_3=end_goto=/1234
או לנתק
api_add_3=end_goto=hangup

הודעות מערכת (להעלאה דרך מעלה הקבצים בניהול המערכת {ניתן להעלות בכל סוגי סיומת הקבצים/הפורמטים}):

AI0006 = המשפט אותו ביקשתם להמיר….

AI0007 = הכמות שיצאה לאחר ההמרה…

סגור