המרת משפט לגימטריה

הגדרת ראשונית
type=api
api_link=https://ahavat-israel.net/api/Gematria/
מאיזה משפט להמיר (אפשר רק טקסט בעברית-הטקסט כאן רק בתור דוגמא)
api_add_0=text=שלום
עד כאן כשרוצים להגדיר מראש מה ישמעו המאזינים.

כאן מגדירים מה שיבחרו המאזינים.
api_add_0=panel_phone=yes
להגדרת הקלטה בזיהוי קולי (בעברית)
api_add_1=setup=voice
והודעת המערכת היא AI0050 (אנא הקליטו את הטקסט להמרה לגימטרייה ובסיום הקישו סולמית).
להגדרת הקלטה בהקלדת טקסט (בעברית)
api_add_1=setup=typing
והודעת המערכת היא AI0051 (אנא הקלידו על מקשי הטלפון את המשפט אותה ברצונכם להמיר לגימטרייה כאשר בין אות לאות יש להקיש כוכבית. לרווח הקיש 0 וכוכבית. לסיום כל הטקסט הקישו סולמית).

התיקייה אליה ללכת לאחר השמעת הנתונים כאשר בין שלוחה לשלוחה יש לכתוב / (לגישה מהתיקייה הראשית יש לכתוב בהתחלה /, לתיקיות תחת השלוחה הנוכחית בלי /) בבחירת המאזינים
api_add_2=end_goto=/1234
או לנתק
api_add_2=end_goto=hangup
בהגדרה מראש
api_add_1=end_goto=/1234
או לנתק
api_add_1=end_goto=hangup

הודעות מערכת (להעלאה דרך מעלה הקבצים בניהול המערכת {ניתן להעלות בכל סוגי סיומת הקבצים/הפורמטים}):

AI0006 = המשפט אותו ביקשתם להמיר….

AI0007 = מספר הגימטרייה שיצא לאחר ההמרה…

AI0050 = אנא הקליטו את הטקסט להמרה לגימטרייה ובסיום הקישו סולמית.

AI0051 = אנא הקלידו על מקשי הטלפון את המשפט אותה ברצונכם להמיר לגימטרייה כאשר בין אות לאות יש להקיש כוכבית. לרווח הקיש 0 וכוכבית. לסיום כל הטקסט הקישו סולמית.

סגור